SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
[Danish] Stallman til Danmark i Maj 2019!
Apr 7th, 2019 by miki

Rygterne har lydt noget tid, men nu er det officielt at formand for og stifter af Free Software Foundation, den ideologiske ophavsmand til GNU-projektet og højlydt fortaler for softwarebrugeres frihed og privatliv i den digitale verden, Richard Stallman besøger Danmark med en række åbne og gratis foredrag dette forår.

Det er Stallmans dedikerede arbejde med fri software og GNU-projektet fra starten af 1980’erne, herunder udformning af softwarelicenser som GNU GPL og udviklingsværktøjer som GNU Compiler Collection (GCC) og GNU Emacs, der er grundlaget for en stor del af det der i offentligheden i dag bedst kendes som “open source”. Kernen Linux er frigivet under GNU GPL og er både inspireret af og anvender GNU-projektets arbejde direkte, og er en vigtig del af et komplet GNU-system (også kendt som GNU/Linux eller en “Linux-distribution”).

Stallman kommer på en veritabel Danmarksturne med start i Aalborg mandag d. 6. maj 2019 og ender i København fredag d. 10.  maj 2019. Foredragsrækken er arrangeret af innovationsnetværket for IT, InfiniIT, som inkluderer de store IT-universiteter i Danmark.

Den samlede foredragsrække er som følger:

Tidspunkt Lokation Begivenhed hos FSF Begivenhed hos InfinIT Anden omtale
6. maj 2019 16:00 Aalborg Universitet, Aalborg Richard Stallman to speak in Aalborg, Denmark Free Software, Free Society – Richard Stallman og den frie software-bevægelse (AAU)
7. maj 2019 16:00 Syddansk Universitet, Odense Richard Stallman to speak in Odense, Denmark Free Software, Free Society – Richard Stallman og den frie software-bevægelse (SDU)
8. maj 2019 16:00 IT-Universitetet, København Richard Stallman to speak in Copenhagen, Denmark Free Software, Free Society – Richard Stallman og den frie software-bevægelse (ITU)
9. maj 2019 16:00 Lundbeckfond Auditorium, Københavns Biocenter, Københavns Universitet Richard Stallman – “Computing, freedom, and privacy” (Copenhagen, Denmark) Free Software, Free Society – Richard Stallman og den frie software-bevægelse (KU)
10. maj 2019 14:00 Danmarks Tekniske Universitet, København Richard Stallman – “Copyright vs Community” (Copenhagen, Denmark) Free Software, Free Society – Richard Stallman og den frie software-bevægelse (DTU)

Kilder: FSF: Where in the world is Richard Stallman?, InfinIT-arrangementer, IDA-søgning, PROSA-arrangementer

Information om Richard/GNU/FSF

  • gnu.org: GNU-projektet, et softwareprojekt med det formål at udvikle et komplet frit styresystem og værktøjer
  • fsf.org: Free Software Foundation, organisationen bag GNU-projektet og ideologisk tænketank for fri software
  • stallman.org: Richard Stallmans personlige hjemmeside
Micro:bit – Official Android mobile application maturity and future
Jan 31st, 2019 by miki

The support request replicated below was posted as ticket #20427 on Micro:bit support on 2019-01-31 22:19 CET spawned by discussion in F-Droid RFP #662 about inclusion of the official Micro:bit Android Companion application in the free software application store F-Droid.

Hi at Micro:bit Educational Foundation.

We are wondering a bit in the F-Droid free software community (https://gitlab.com/fdroid/rfp/issues/662) whether it is worthwhile for us to try to loosen the official Android companion application (https://microbit.org/guide/mobile/#og-app) from its non-free dependencies to make it available in the free software application store F-Droid (https://f-droid.org/).

This leads to a couple of questions you can hopefully help answering;

1) Do you regard the application as alive and supported?

The latest release of the application was v2.0 2017-01-17 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.microbit) and the publicly available code base (https://github.com/Samsung/microbit/) seems to have been completely abandoned. Only two commits were ever made by Samsung and no involvement with the community has been seen at all.

2) How come the big difference in maturity between the iOS and Android mobile applications?

It seems like the iOS application has received some more attention seeing regular updates through to v3.0.2 released 2018-11-01 (https://itunes.apple.com/gb/app/micro-bit/id1092687276?mt=8). Also it appears to have a much wider fetaureset (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.microbit&reviewId=gp%3AAOqpTOGpgo4CF2qrry4qWqLXyj0TZaEEJcrTB-yZ61o4nJbqhq-2mBojlYQJP7BzdkAzseGaLD1sVO9fBv1R3sY) developed along the way by Insight Resources (http://www.insightresources.co.uk/microbit/index.html).

The Android application appears to have been more of a one-off project from Samsung having all sorts of issues especially with Bluetooth that has never been attended to (http://www.suppertime.co.uk/blogmywiki/2016/04/mobile-microbit/, https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000041104-diagnosing-bluetooth-problems-android).

3) Is there a plan to bring the application in better shape?

Some activity can be seen in repository forks and branches from the original Samsung committer ailrohit (https://github.com/Samsung/microbit/compare/master…ailrohit:school_project) and microbit-sam (https://github.com/Samsung/microbit/compare/master…microbit-sam:partial-flash) identifying as being from the foundation but none of this work seem to be included in releases yet.

4) If a freed fork is made for inclusion in F-Droid would you be willing and able to integrate the changes into the official sources?

F-Droid prefers an upstream source which can be directly built without non-free dependencies using an appropriate set of build options. This greatly simplifies maintenance and build efforts. A forked repository is already in place at the foundation’s Github organization (https://github.com/microbit-foundation/microbit-android) but is at the moment even with the stale Samsung repository.

Thanks for any clarifications you can provide.

Regards,
Mikkel

[Danish] S&S: gemme data i Arduino ROM/Flash (PROGMEM / F())
Dec 21st, 2016 by miki

Mit svar på et spørgsmål i Facebook-gruppen Danske Arduino Entusiaster omkring Arduino ROM/Flash, PROGMEM og system-inklude-filer.

Spørgsmål

Hej er der en der ved hvor jeg kan hente dett lib. <avr/pgmspace.h> jeg skal bruge denne funktion PROGMEM
så jeg kan gemme et billede i Arduino uden SD kort
det kan være der er en der kender en anden måde at gøre det på.

Svar

pgmspace.h er en inklude-fil som er en del af c-biblioteket til AVR-arkitekturen (avr-libc). C-bibliotekets inklude-filer vil normalt ligge i kompilerens “system include”-sti (se GCC options -I og -isystem). Dermed kan den inkluderes blot med “#include <avr/pgmspace.h>”. Se evt. også Arduino-referencen på https://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM.
 
Bemærk at PROGMEM ikke er en funktion, men en storage modifier (lager-modifikator) som fortæller kompileren at den kan placere en en given variabel i ikke-skrivbar lager (ROM/Flash). Der skal efterfølgende anvendes specielle funktioner til at læse data fra en sådan variabel (se referencen).
Arduino-frameworket har dog lavet en nem måde at placere konstant-strenge i Flash på (normalt lagres de i SRAM!), nemlig funktionen F() som kan anvendes direkte i f.eks. printf/write/print (Serial.print(F(“Waiting for connection”));)
 
Hvis du vil inspicere indholdet af pgmspace.h, kan du finde filen i Arduino IDE’ets installations-mappe under hardware/tools/avr/avr/include/avr/pgmspace.h. Det er ikke en man kan/skal redigere manuelt i, da den er tæt koblet med den binære kode i selve biblioteket.
 
Der findes også EEPROM-lager du sikkert vil kunne bruge til samme formål; https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM

Se svaret på Facebook.

Den videre færd med F()

Da jeg ikke kunne finde en uddybende forklaring på F()-funktionen (som egentlig er en makro) i Arduino-dokumentationen (brugen nævnes meget kort i PROGMEM , Memory og Print), gravede jeg efterfølgende lidt rundt for at lære mere. I de sparsomme Arduino-eksempler er den anvendt udelukkende med konstante strenge, hvilket også viser sig at være et krav (eller i hvert fald noget der kan castes til const char *).

Makroen er defineret af Arduino-frameworket i filen hardware/arduino/avr/cores/arduino/WString.h (referencerne er ifht. min lokale installation af Arduino 1.6.9, pt. er nyeste 1.6.13) således:

#define F(string_literal) (reinterpret_cast<const __FlashStringHelper *>(PSTR(string_literal)))

Altså parametren til F() bruges som parameter til PSTR() (progmem string, er mit bud på navn) som er en makro defineret i pgmspace.h fra avr-libc.

Dens funktion er at caste parametrens type til konstant streng-pointer med PROGMEM modifier;

#define PSTR(s) ((const PROGMEM char *)(s))

Skal vi se på hvad PROGMEM rent faktisk er, så finder vi endnu et sæt makroer der ender med at blive udviddet til kompiler-attributten  __progmem__, igen definieret i pgmspace.h (hardware/tools/avr/avr/include/avr/pgmspace.h):

#define PROGMEM __ATTR_PROGMEM__

#define __ATTR_PROGMEM__ __attribute__((__progmem__))

__progmem__ attributten er en instruks til kompileren (GCC) og linkeren om ved programmering/flashing af programmet at placere disse data i en sektion af hukommelsen der hedder “.progmem“. Se evt. mere om dette i GCC-kompilerens dokumentation. For hver AVR-chip kompileren understøtter er der eksakte definitioner af hvilke hukommelsesadresser .progmem ligger på for netop denne chip.

Dvs. når man i sin kode skriver F(“test”) får man i virkeligheden:

(reinterpret_cast<const __FlashStringHelper *>(((const __attribute__((__progmem__)) char *)(“test”)))

Altså en konstant streng der lagres i AVR-processorens progmem-sektion, og som returværdi får en pointer til en konstant instans af en klasse kaldet “__FlashStringHelper“. Denne klasse må være lavet sådan at den anvender de korrekte mekanismer til at læse fra progmem-området (måske mere om dette i en senere artikel). Arduinos funktion-bibliotek (Serial.print() mm.) er lavet således at de direkte kan tage en parameter af denne type som erstatning for en konstant-streng (og det er netop her Arduino-frameworket viser sin værdi ved at abstrahere sådanne kompleksiteter væk fra programmøren).

Beaglebone Black periodic boot failure; patching mainline u-boot
Jan 15th, 2015 by miki

Patch for u-boot mainline master (http://git.denx.de/u-boot.git) to prevent BBB’s to get stuck in a u-boot prompt because of spurious characters being received on the serial console (see http://www.mikini.dk/index.php/category/beaglebone-black/boot-issue).

diff –git a/include/configs/ti_am335x_common.h b/include/configs/ti_am335x_common.h
index 5ed86d9..c58f467 100644
— a/include/configs/ti_am335x_common.h
+++ b/include/configs/ti_am335x_common.h
@@ -12,6 +12,12 @@
#ifndef __CONFIG_TI_AM335X_COMMON_H__
#define __CONFIG_TI_AM335X_COMMON_H__

+#define CONFIG_AUTOBOOT_KEYED
+#define CONFIG_AUTOBOOT_STOP_STR “stop”
+#define CONFIG_AUTOBOOT_PROMPT “autoboot in %d seconds (type ‘%s’ to abort)\n”,bootdelay,CONFIG_AUTOBOOT_STOP_STR
+#define CONFIG_BOOT_RETRY_TIME 30
+#define CONFIG_RESET_TO_RETRY
+
#define CONFIG_AM33XX
#define CONFIG_ARCH_CPU_INIT
#define CONFIG_SYS_CACHELINE_SIZE       64
@@ -102,4 +108,7 @@
/* Now bring in the rest of the common code. */
#include <configs/ti_armv7_common.h>

+#undef  CONFIG_BOOTDELAY
+#define CONFIG_BOOTDELAY               5
+
#endif /* __CONFIG_TI_AM335X_COMMON_H__ */

Patch and compiled binaries at http://www.mikini.dk/wp-content/uploads/2015/01/u-boot_mainline_BBB-autoboot-patch_201501151.zip.

Install the new u-boot by copying the files “MLO” and “u-boot.img” to the root directory of your boot device (first FAT-partition on your SD-card or onboard MMC). Using the stock Debian image (http://beagleboard.org/latest-images) this can be done via USB by powering the board from your computers USB-interface, waiting for the BBB to boot and register its drive as an usb mass-storage in your OS. Now use your favorite file management application to copy the files from the above zip-file replacing the existing files.

Disclaimer: this is mostly an experiment, there is a lot of u-boot trees and patches floating around for the BBB (like https://github.com/beagleboard/u-boot), so probably mainline hasn’t got the most recent stuff for AM335x/BBB yet.

Subversion on Debian ARM: commit failing with space in URL
Sep 16th, 2014 by miki

Working on a Beaglebone Black based product, running the latest Debian GNU/Linux system image (bone-debian-7.5-2014-05-14-2gb.img) from the BB HQ at beagleboard.org I just had the following strange experience.

Using Subversion I wanted to commit a change to a file made locally on the BBB. The file resided  in a working copy of a repository on which I had done the initial work on my x86_64 laptop. The working copy was checked out and updated on the BBB without any problems, but comitting I got the following error:

debian@beaglebone:~/VCAS_FR$ svn ci rc.local -m"Append to vncserver.log."
Authentication realm: <https://svn.xx.xx> Subversion Repository
Password for 'yaya': 
Sending        rc.local
Transmitting file data .svn: Commit failed (details follow):
svn: File not found: transaction '414-1', path '/trunk/BBB%20deployment/rc.local'
debian@beaglebone:~/VCAS_FR$

This failed repeatedly, and checking out a fresh new working copy exhibited the same result.

For the fun of it, because file name issues are long gone in my everyday computing life, I tried to remove the space from the directory path. And voila, unexpectedly it succeeded!

debian@beaglebone:~/VCAS_FR$ svn ci rc.local -m"Append to vncserver.log."
Authentication realm: <https://svn.xx.xx> Subversion Repository
Password for 'yaya': 
Sending        rc.local
Transmitting file data .
Committed revision 416.
debian@beaglebone:~/VCAS_FR$

Without spaces, things actually did work. Apparently there’s an issue with ARM built subversion and repositories containing spaces.

URL before

debian@beaglebone:~/VCAS_FR$ svn info | grep URL
URL: https://svn.xx.xx/trunk/BBB%20deployment
debian@beaglebone:~/VCAS_FR$

URL after

debian@beaglebone:~/VCAS_FR$ svn info | grep URL
URL: https://svn.xx.xx/trunk/BBB_deployment
debian@beaglebone:~/VCAS_FR$

Investigating a bit further narrowed down that the Debian distribution uses an old (old, old) subversion 1.6.17 release from 2009:

debian@beaglebone:~/VCAS_FR$ svn --version
svn, version 1.6.17 (r1128011)
   compiled Mar 15 2014, 21:37:31

Copyright (C) 2000-2009 CollabNet.
Subversion is open source software, see http://subversion.apache.org/
This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/).

Probaly, this has been fixed since, a quick investigation in svn issue tracker revealed no open issues regarding this. I’ll look further into this later, and of course report it appropriately if this is an unknown issue.

But as you see, you can still experience basic issues on the latest and greatest stuff out there. Be wary!

Howto: disable HDMI blanking in Ångström on BeagleBone Black (BBB)
Jul 9th, 2014 by miki

A very annoying feature of the Ångström image that is shipped with the BeagleBone Black, is that a display connected to the HDMI output of the board will by default be blanked when powering up, and is first woken when any pointer activity occur (touch/mouse).

This seems to originate from the fbdev that is used for displaying graphics, and it took me some time to figure out how to cirumvent it. The normal X commands for controlling blanking of “xset -dpms” or “xset s off” did nothing, and neither did the terminal options of “setterm powersave off” or “setterm powerdown 0”. I went all the way back to old ANSI escape sequences trying “echo -e ‘\033[9;X]'” without success.

Luckily I fell by at Armadeus.com’s framebuffer tips, which listed the sys-fs node named /sys/class/graphics/fb0/blank that controls blanking of the low level framebuffer, thus executing (as root)

echo 0 > /sys/class/graphics/fb0/blank

disables blanking and wakes up the BBB HDMI output.

To do this at every boot (really login) you can use the Gnome Startup Applications Preferences (gnome-session-properties) to execute this at Gnome autologin, or add it to whatever startup script you see fit.

Beware that you might need to delay the execution when using the gnome-session-properties, I had to put in  a sleep, but that probably depends on what other stuff is starting up from it.

 

 

Itches to Scratch
Mar 30th, 2014 by miki

“Every good work of software starts by scratching a developer’s personal itch.”

The above sentence quotes the first lesson from Eric S. Raymond‘s essay/book “The Cathedral and the Bazaar”, which has become a kind of bible within the FOSS ecosystem. In his text Eric investigates motivations and social organisation of free and open source software projects. Itches are known initiators of many both large projects and minor changes to FOSS software. Itches, and the scratching of those by developers in the FOSS community, highlights a FOSS software user’s right to access, modify and redistribute the source codes behind FOSS software. With access to the underlying source code of FOSS software, a developer is able to scratch an itch, and is usually very motivated by this, because it often is a very personal itch.

I’ve long been trying to keep a list of itches I want to scratch in free software projects/products. Realizing that most of these were lost in transit in the chaotic neuron mess of my brain, my intention now is to, also,  keep track of them textually using this site.

This effort will be an ongoing, and probably ever expanding, mix of my private personal itches and itches related to and spun-off from my software development work done as a professional embedded developer, but still personal itches.

You can head over to the static page at mikini.dk/index.php/what/itches and take a look at my past and present itches.

Google Play; no interaction with policy breaking app provider
Aug 8th, 2012 by miki

When dealing with policy enforcement for products that you distribute from business partners and whose sales your organization directly profits from, you’d think that you’d want to engage in some kind of communication with your peers before making drastic moves like shutting down distribution of these products. Especially when your peer is a national lottery organization partly owned by a European state, who is strictly professional about their business and which probably has a non-significant turnover facilitated by the product.

Well, if your are Google and runs the Google Play software distribution system for the Android platform, you apparently couldn’t care less. At least that is what a move today by Google implies, when banning an Android gaming app by Danske Spil, the national Danish lottery, who has a governement enforced monopoly on lottery in Denmark. This was done without any interaction with Danske Spil which of course was taken by surprise when realizing this, as reported (GTrans) by Danish tech magazine Version2.

Admittedly, as it stands now from an objective point of view, the app clearly breaks the content policy of Google Play which states that “We don’t allow content or services that facilitate online gambling”. So the real question, apart from the peculiar  behaviour of Google towards this app provider for Google Play, is for Danske Spil; “How on earth did you think you could distribute an app through Google Play which so blatantly is in direct violation of the content policy?”.

Maybe the endorsement by the Danish legislation has risen to their heads, making them think their monoploy in Denmark made them so special that they could ignore Google’s standard policies? The current response from Danske Spil is that the app had been previously “approved” by Google, whatever that means because to my knowledge there is no verification procedure as such for content on Google Play (that’s a point for further investigation when time permits) .

At the moment not only the app itself, but also the provider page for Danske Spil A/S is inaccessible at Google Play, even though marketing from Danske Spil still tries to lure new users to the lotteries provided by the app, both from the web, TV and electronic billboards.

If your business model relies on outside partners (and which doesn’t?), this might be a good occasion to take the time for a second thought about what dependencies it has. And especially who is in the power to pull the carpet below it without interacting with you.

If I had a business with parts, components or services not under my in complete control, I’d prefer a partner which had a fellow human representing him, with which I could meet and look into his eyes. That way a social bond is created, which hopefully increases the probability that I will know if anything is about to happen that affects my business.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© 2019 Mikkel Kirkgard Nielsen, contents CC BY-SA