SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Bookmarklet to view OSM from coordinates parsed from URL
Aug 12th, 2016 by miki

Here’s a quick Javascript bookmarklet I threw together for opening a new browser window showing an area in OpenStreetMap that is defined from extracting the current window’s URL and searching after useable values for latitude, longitude and zoom.

It grew out of an annoyance over Mapillary’s rendering of the Danish endpoint of the under construction HVDC Cobra Cable(more about it from 4C, even more from EnergiNet and the EU) in Endrup nearby where I live.

In Mapillary’s tiles rendering it is just a bunch of roads and a single POI indication. Whereas the Mapnik rendering shows the existing power infrastructure and the area under construction.

Cobra HVDC, Endrup, Mapillary vs. OpenStreetMap

Well, I have been subjecting my oldstyle C brain to some Javascript lately so I decided to use that haemorrhage for attempting to put together a bookmarklet extracting coordinates from the current window’s URL and opening a new with the same approximate location in OSM.

It ended up like the below code block, and should also be usable on any other sites which receives locations via URL (both using HTTP GET notation with ‘?’ and locally in the page using anchors with ‘#’) and identifying them with key-value pairs using common names ({z,zoom},{lat},{lng,lon}). Note that this doesn’t include OpenStreetMap itself neither Google Maps as they only use the lat/lon values.

javascript:(function (){params={};kvs=document.location.href.split('&');kvs.forEach(function(kv){if(kv.indexOf('?'))kv=kv.substr(kv.indexOf('?')+1);if(kv.indexOf('#'))kv=kv.substr(kv.indexOf('#')+1);skv=kv.split('=');params[skv[0]]=skv[1];});window.open('http://openstreetmap.org/#map='+(params.z?params.z:13)+'/'+(params.lat?params.lat:55.5)+'/'+(params.lng?params.lng:(params.lon?params.lon:8.5)));console.log(params);})();

Copy and paste the above into the “Location” or “URL” of a bookmark and you’ll be able to click it to open a new OSM window on, at least for Mapillary maps pages, the same location as the original site. If nothing is found it will default to coordinates of my hometown of Esbjerg at 55.5/.8.5.

Here’s a prettified edition of the code:

params={};
kvs=document.location.href.split('&');
kvs.forEach(function(kv){
 if(kv.indexOf('?'))
  kv=kv.substr(kv.indexOf('?')+1);
 if(kv.indexOf('#'))
  kv=kv.substr(kv.indexOf('#')+1);
 skv=kv.split('=');
 params[skv[0]]=skv[1];
});
window.open( 'http://openstreetmap.org/#map='
      +(params.z?params.z:(params.zoom?params.zoom:13))+'/'
      +(params.lat?params.lat:55.5)+'/'
      +(params.lng?params.lng:(params.lon?params.lon:8.5))
      );
console.log(params);

Possible TODOs

 • get rid of default location, warn instead
 • support and test more sites (gmaps/osm!)
 • scan page contents for other geo markers
Frostlight RGB LED strip
Aug 1st, 2016 by miki

Stumbled across a very cheap RGB LED strip where I live in Denmark from the brand Frostlight. Priced at down to DKK 50 ~ EUR 6.5 ~ USD 7.5 in Fleggaard at Danish/German border but goes for around DKK 200 ~ EUR 26 ~ USD 30 in the ordinary DIY and internet shops (still cheap compared to other sources). For this amount you get a product which on the packaging is called “3 meter farvede LED bånd (RGB)” (which is a little gibberish Danish and not grammatically correct), English: “3 meter colored LED strip (RGB)”, containing these components;

 • 3 meter strip
 • Controller + IR receiver
 • PSU (Power Supply Unit), 230 V->12 V, 22 W
 • IR Remote control

According to the description this setup “does it all”; RGB multi color LEDS, controller doing colour change, fading etc.

 • Length: 3 meter
 • LEDs: 90 (30 LEDS pr. meter, 3.33 cm between LEDs)
 • Width: 10 mm
 • Colors: 16
 • Burn time: 20.000 hours
 • Silicone protected

The big question for me as a maker/hacker/tinkerer was; Does it use individually addressable LEDs?

And no, it doesn’t;

Frostlight RGB LED, strip segment interconnection

Obviously (as could be expected from the price), this strip is made from plain RGB LEDs with discrete R, G & B LEDS in a common anode setup (12V pin is common, current needs to be sinked from each RGB to control colour and intensity).

The brand Frostlight is unknown to me (they have a very non-informative website without any real product information), but they seem to supply LED products to many discount supermarkets in Denmark. They have a youtube channel (which is not even mentioned on the homepage) containing some product information. Even one for the “Frostlight LED farve-bånd”.

I was looking for a quick and cheap way to source LEDs for the awesome WordClock project by grahamvinyl (Arduino source code at github.com/grahamvinyl/WordClock_color_edit). However, it won’t work as all LEDs on the strip will light up in the same colour, but I consider using it for a cheaper tweak of it.

At least I’m confident I’ll find something to use the strip for anyway.

 

Contact me on Ring !
Apr 7th, 2016 by miki

Contact me using ring:f20607f4f974714ba91c664b153496fb931020e5 on the Ring distributed communication platform: http://ring.cx

image

(Danish language) S&S: Brug GUI-programmer på tværs af brugere og maskiner (kommander X-vinduer med DISPLAY)
Jan 12th, 2016 by miki

Fra en tråd i gruppen “Linux for begyndere” (https://m.facebook.com/groups/332217263612804?view=permalink&id=549911778510017)

Spørgsmål

Hvordan bliver man root bruger i linux mint ?? i grafisk brugerflade ??

Svar

For fremtidig reference:
Hvis man ønsker at køre en X-klient (et vilkårligt grafisk/GUI program) som root-brugeren, men vise dets vinduer på en X-server (typisk dit desktop environment/DE, som f.eks Gnome/KDE/Unity/lxde/xfce m.f.) der eksekveres af en ikke-privilegeret bruger kan man gøre som følger:

1) som X-server-brugeren kør kommandoen ‘xhost +’ i en grafisk konsol/terminal. Dette tillader at alle brugere og maskiner må vise vinduer på X-serveren (ja, X er en netværksprotokol). Tilladelsen bevares indtil X-serveren genstartes, eller den trækkes tilbage med ‘xhost -‘.

2) som root (su/sudo) eksekver det ønskede GUI-program, med specifikation af hvilken X-server og hvilket display dets vinduer ønskes vist på i DISPLAY environment-variablen (ja, det er muligt at køre flere separate X-servere/displays på samme maskine).
Simpleste form med visning på display 0 på den lokale maskine vil være (med xterm-konsollen som eksempel) ‘DISPLAY=:0 xterm’. Vil man vise vinduet på en anden maskines X-server skal IP-adressen blot angives før ‘:’, som f.eks.: ‘DISPLAY=192.168.1.10:0 xterm’ (det er stadig en xterm der afvikles på den lokale maskine, vinduet vises blot på en ekstern X-server (ja, det kan være farligt, pas på).

Bemærk at man med sudo skal passe på at sætte env-vars i den rigtige shell. F.eks. vil sudo direkte foran ovenstående ikke virke da sudo afskærmer env af sikkerhedsgrunde. I stedet vil man kunne benytte følgende trick: sudo bash -c ‘DISPLAY=:0 xterm’ (enkelt citationstegn til -c er vigtigt).

[Danish language] S&S: brug hele SD-kortet (udvidelse af Linux/ext-filsystem)
Sep 10th, 2015 by miki

Nedenfor et spørgsmål jeg kastede mig ud i at svare på i “Linux for Begyndere“-gruppen på Facebook, se den originale tråd på facebook.com/groups/332217263612804/permalink/510936462407549/.
For fremtiden vil jeg forsøge at samle et sammenkog af den hjælp og vejledning jeg yder på dansk i diverse roller i Spørgsmål & Svar-kategorien her på bloggen. Forhåbentlig vil andre kunne bruge det til noget, og i det mindste vil jeg selv kunne bruge det som reference ;).

Spørgsmål

Har installeret Debian 8 på min UDOO.  Kan nogen fortælle mig, hvorledes jeg udvider filsystem, til hele SD-kortet?

Svar

Uden at jeg kender UDOO nærmere, så er der uanset distribution og arkitektur to trin i processen at udvide en ext{2,3,4}- partition.

Uagtet hvad forskellige guides siger, kan dette i dag gøres live/online/realtime, dvs. uden at skulle umount-e filsystemet:
 1. Udvid pågældende partition i partitionstabellen for block-devicet hvor den ligger, dette kræver selvsagt at der er fysisk plads på disken lige efter den eksisterende. Med “fdisk /dev/<blockdevice>” på kommandolinjen indbærer det konkret at ‘d’-elete partitionen, og derefter lave en ‘n’-ew. Det vigtige er at start-sektoren på den nye partition er identisk med den gamle. Ændringer kan kontrolleres på ethvert tidspunkt ved at ‘p’-rinte partitionslayout. Laver man fejl kan man altid ‘q’-uitte og starte fdisk igen, det nye layout bliver først skrevet til disken når man er tilfreds og ‘w’-riter til disken. Kør herefter ‘partprobe’ (eller genstart), for at opdatere kernens partitionstabel-datastrukturer, ellers vil kun det gamle layout være synligt for applikationer.
 2. Udvid filsystemet på pågældende partition med “resize2fs /dev/<partition>”. Angiver du ikke nogen filsystemstørrelse vil filsystemet udvides til at udfylde hele partitionens størrelse som angivet i partitionslayoutet, hvilket som oftest er det man ønsker.
Typiske værdier for <blockdevice> er “sdb”, “hdb” eller “mmcblk0” afhængig af hvilket interface disken er tilsluttet (sata, pata, usb).
Typiske værdier for <partition> er tilsvarende “sdb2”, “hdb2” eller “mmcblk0p2”.
Backup af vigtig data og ekstrem omhyggelighed ved valg af enheder er “en god ting”(TM) når man roder på dette niveau.
HTC One Stagefright disable instructions
Jul 29th, 2015 by miki

Until your device is sufficiently patched against the Stagefright vulnerabilty I recommend disabling automatic MMS retrieval on any Android phones from 2.2 and up (which is hopefully all in current use) to prevent unattended triggering.

Howtos for Google and Samsung devices are here.

Below are screenshots of how to do it on HTC One M7 using the stock (HTC Sense) messaging application called “SMS”. The procedure is likely to be very similar on most HTC devices using Sense.
The UI shown is in Danish locale, the English menus will be something like SMS->Settings->Multi Media Messages (MMS)->Automatic Retrieval.

wpid-wp-1438164382994.jpeg wpid-wp-1438164394794.jpeg wpid-wp-1438164402504.jpeg

Schneier discusses details here and this seems to be the commit in CyanogenMod for the underlying problem in the media library. Check aælso the issue’s review page

Beaglebone Black periodic boot failure; patching mainline u-boot
Jan 15th, 2015 by miki

Patch for u-boot mainline master (http://git.denx.de/u-boot.git) to prevent BBB’s to get stuck in a u-boot prompt because of spurious characters being received on the serial console (see http://www.mikini.dk/index.php/category/beaglebone-black/boot-issue).

diff –git a/include/configs/ti_am335x_common.h b/include/configs/ti_am335x_common.h
index 5ed86d9..c58f467 100644
— a/include/configs/ti_am335x_common.h
+++ b/include/configs/ti_am335x_common.h
@@ -12,6 +12,12 @@
#ifndef __CONFIG_TI_AM335X_COMMON_H__
#define __CONFIG_TI_AM335X_COMMON_H__

+#define CONFIG_AUTOBOOT_KEYED
+#define CONFIG_AUTOBOOT_STOP_STR “stop”
+#define CONFIG_AUTOBOOT_PROMPT “autoboot in %d seconds (type ‘%s’ to abort)\n”,bootdelay,CONFIG_AUTOBOOT_STOP_STR
+#define CONFIG_BOOT_RETRY_TIME 30
+#define CONFIG_RESET_TO_RETRY
+
#define CONFIG_AM33XX
#define CONFIG_ARCH_CPU_INIT
#define CONFIG_SYS_CACHELINE_SIZE       64
@@ -102,4 +108,7 @@
/* Now bring in the rest of the common code. */
#include <configs/ti_armv7_common.h>

+#undef  CONFIG_BOOTDELAY
+#define CONFIG_BOOTDELAY               5
+
#endif /* __CONFIG_TI_AM335X_COMMON_H__ */

Patch and compiled binaries at http://www.mikini.dk/wp-content/uploads/2015/01/u-boot_mainline_BBB-autoboot-patch_201501151.zip.

Install the new u-boot by copying the files “MLO” and “u-boot.img” to the root directory of your boot device (first FAT-partition on your SD-card or onboard MMC). Using the stock Debian image (http://beagleboard.org/latest-images) this can be done via USB by powering the board from your computers USB-interface, waiting for the BBB to boot and register its drive as an usb mass-storage in your OS. Now use your favorite file management application to copy the files from the above zip-file replacing the existing files.

Disclaimer: this is mostly an experiment, there is a lot of u-boot trees and patches floating around for the BBB (like https://github.com/beagleboard/u-boot), so probably mainline hasn’t got the most recent stuff for AM335x/BBB yet.

Beaglebone Black periodic boot failure; no high required, just stable voltage
Nov 6th, 2014 by miki

This is test report 3 in the series of tests on the “BBB doesn’t boot” issue, discussed here on the BBB mailing list.

The present test is accompanying this specific post in the discussion thread.

The goal of the test is to establish under which conditions the U15.2 (1A)  input provides a stable boot experience. The four test subjects are a strong pull down of 990 ohm and 0 ohm, and voltage divider circuits using 0 ohm and 1k ohm fixing the voltage at respectively 3.3V and 0.58V.

Results

The strong pull down of 990 ohm and 0 ohm on B_UART0_RX doesn’t prove successful, as was also the case with the weaker pull down of 45k2 ohm in test report 2, and the factory mounted pull down of 100k ohm.

But providing a stable 3.3V or 0.58V using a voltage divider with resistor values 0 ohm and 1k ohm results in a booting BBB in every test case!

This is analogous with the result of test 2 in test report 2, which established the same fact, but for B_UART0_RX = 1.81V using a 82k5 ohm resistor.

The second picture below shows an easy and safe way to establish the condition of test 3 as a permanent fix on the backside of the BBB pcb. It places an insulated wire between VDD_3V3B from terminal 5 on the non-populated P2″CTI JTAG, DNI” header and the B_UART0_RX signal on J1 (UART0 Serial Port) pin 4.

Failure Rates

 • Pull down of 990 ohm: 2 fails/60  boots= 3.33%
 • Forced 0V: 3 fails/60  boots= 5.00%
 • Forced 3.3V: 0 fails/100 boots= 0.00%
 • Forced 0.58V: 0 fails/60  boots= 0.00%

Pictures

Detailed Test Report

(formatted in nice emacs org-mode)

* BBB boot lockup test report 3

** Equipment
*** Device Under Test
    Beaglebone Black (BBB) produced by Element 14 (PCB REV B6, serial EM-400524+XA6001961,
  marked "Element 14").

*** Device Under Test #1
    Modify DUT by applying an additional 1k ohm pull down resistor in parallel to R165
  from J1.4 (B_UART0_RX)/U15.2 (1A) to P8.1 (DGND), thus forming a very strong pull 
  down on B_UART0_RX with resistive value of 1/(1/1k+1/82k5)= 990.1 ohm.

*** Device Under Test #2
    Modify DUT by applying a short circuit from from J1.4 (B_UART0_RX)/U15.2 (1A) to
  P8.1 (DGND), thus forcing 0V on B_UART0_RX.

*** Device Under Test #3
    Modify DUT by applying a short circuit from J1.4 (B_UART0_RX)/U15.2 (1A) to
  P8.4 (VDD_3V3B), thus forcing 3.3V on B_UART0_RX.

*** Device Under Test #4
  Modify DUT by applying a 470k ohm pull up resistor from J1, pin 4 (B_UART0_RX,
  U15-pin 2, signal 1A) to P8, pin 4 (VDD_3V3B), effectively creating a voltage
  divider with existing pull down resistor R165 (100k ohm) fixing voltage on
  B_UART0_RX to 3.3V*100k/(470k+100k)= 0.58V.

*** Power Supply Unit
    Huawei HW-050200E3W, output 5V 2A, USB A-connector. Danish plug.
    Sourced from Huawei E589 mobile wifi.

*** Power Cable
    20 cm no-name USB A male connector to USB Mini-B male connector.

** Test 1+2+3+4 Procedure
   For test 1 use DUT#1, for test 2 use DUT#2, for test 3 use DUT#3, for test 4
  use DUT#4.
   Connect cable Mini-B male to DUT USB Mini-B female. Insert PSU into mains socket.

   Test boot capability of DUT by inserting the cable's USB A connector into the
  PSU while keeping the USB Mini-B connector inserted into the DUT. Then verify
  that the power led (D1) light up, and note whether boot succeeded or failed by
  watching if USR0-USR3 leds (D2-D5) lights up indicating boot. Then remove the
  A connector from the mains adaptor inserting it immediately repeating the test.

   Results can be seen in section Test Results.

** Interpretation

   Test 1 failure rate= 2 fails/60  boots= *3.33%*
   Test 2 failure rate= 3 fails/60  boots= *5.00%*
   Test 3 failure rate= 0 fails/100 boots= *0.00%*
   Test 4 failure rate= 0 fails/60  boots= *0.00%*

   The tests 1 & 2 shows that forming first a strong pull down (replacing 100k
  with 9k1) and then a short forcing 0V on B_UART0_RX, doesn't prevent the failure
  to occur.

   Whereas test 3+4 shows that forming a voltage divider which fixes the voltage
  instead of just pulling up/down indeed makes the system boot at every power up.

   Overall this indicates that the flickering of U15's output 1Y could be caused
  internally in U15 by a spurious input signal on input 1A during power up. This
  can't be elleviated by inserting pull-up/downs, but creating a stable input
  signal on 1A by a voltage divider does solvs the boot issue, disregarding
  whether this voltage is low (0.58V) or high (3.3V).

** Test results

| Boot no. | Test 1  | Test 2   | Test 3 | Test 4  |
|        1 | boot    | no boot  | boot   | boot    |
|        2 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|        3 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|        4 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|        5 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|        6 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|        7 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|        8 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|        9 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       10 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       11 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       12 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       13 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       14 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       15 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       16 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       17 | boot    | no boot  | boot   | boot    |
|       18 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       19 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       20 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       21 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       22 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       23 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       24 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       25 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       26 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       27 | no boot | boot     | boot   | boot    |
|       28 | boot    | no boot  | boot   | boot    |
|       29 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       30 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       31 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       32 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       33 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       34 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       35 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       36 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       37 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       38 | no boot | boot     | boot   | boot    |
|       39 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       40 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       41 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       52 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       53 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       44 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       45 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       46 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       47 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       48 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       49 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       50 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       51 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       52 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       53 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       54 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       55 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       56 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       57 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       58 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       59 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       60 | boot    | boot     | boot   | boot    |
|       61 | ------- | -------- | boot   | ------- |
|       62 |         |          | boot   |         |
|       63 |         |          | boot   |         |
|       64 |         |          | boot   |         |
|       65 |         |          | boot   |         |
|       67 |         |          | boot   |         |
|       68 |         |          | boot   |         |
|       69 |         |          | boot   |         |
|       70 |         |          | boot   |         |
|       71 |         |          | boot   |         |
|       72 |         |          | boot   |         |
|       73 |         |          | boot   |         |
|       74 |         |          | boot   |         |
|       75 |         |          | boot   |         |
|       76 |         |          | boot   |         |
|       77 |         |          | boot   |         |
|       78 |         |          | boot   |         |
|       79 |         |          | boot   |         |
|       80 |         |          | boot   |         |
|       81 |         |          | boot   |         |
|       82 |         |          | boot   |         |
|       83 |         |          | boot   |         |
|       84 |         |          | boot   |         |
|       85 |         |          | boot   |         |
|       86 |         |          | boot   |         |
|       87 |         |          | boot   |         |
|       88 |         |          | boot   |         |
|       89 |         |          | boot   |         |
|       90 |         |          | boot   |         |
|       91 |         |          | boot   |         |
|       92 |         |          | boot   |         |
|       93 |         |          | boot   |         |
|       94 |         |          | boot   |         |
|       95 |         |          | boot   |         |
|       96 |         |          | boot   |         |
|       97 |         |          | boot   |         |
|       98 |         |          | boot   |         |
|       99 |         |          | boot   |         |
|      100 |         |          | boot   |         |
|          |         |          | ------ |         |
Beaglebone Black periodic boot failure; fixing B_UART0_RX with voltage divider
Nov 4th, 2014 by miki

Investigating further on the BBB boot issue described in this earlier post and following discussion in the mailinglist, here is a test of another BBB modification trying to remedy this.

This time the modification is done on the non-cpu side of U15 (75LVC2G241 buffer/driver), where the buffered uart0 input (B_UART0_RX) is kept stable using a voltage divider. B_UART0_RX is already pulled low by a 100k resistor, but adding another 82k5 ohms pulling against 3,3v makes up a voltage divider, keeping input 1A on U15 stable at all times at approx. half (~55%) of the voltage between VDD_3V3B and DGND. At stable 3,3V that voltage will be 3.3V*100k/(82k5+100k)= 1.81V (EDIT: first edition of this post erroneously stated the voltage drop of ~1.4V over the pull up as the B_UART0_RX’s voltage level).

Beware that this modification might affect the functionality of uart0 rx capability. I’ll probably test this some time soon (TM) when I got access to my TTL<->USB converter.

These results are summed up in this post on the BBB mailinglist.

Results

Providing a stable B_UART0_RX at 1.8V results in a booting BBB in every test case!

The third picture below shows an easy and relatively safe way to make this a permanent fix on the backside of the BBB. It places a resistor (this one is 82k5 ohm ) between VDD_3V3B from terminal 5 on the non-populated P2 header marked as “CTI JTAG, DNI” and the  B_UART0_RX signal on J2 (UART0 Serial Port) pin 4.

Failure Rates

 • Unmodified BBB (DUT#1):  4 fails/65 boots= 6,2%
 • Fixed B_UART0_RX at ~1.8v (DUT#2): 0 fails/50 boots= 0,0%
 • Strong pull down on B_UART0_RX (DUT#3):  3 fails/50 boots= 6.0%

Pictures

Detailed Test Report

(formatted in nice emacs org-mode)

* BBB boot lockup test report 2
** Equipment*** Device Under Test #1
Unmodified Beaglebone Black (BBB) produced by Element 14
(PCB REV B6, serial EM-400524+XA6001961, marked "Element 14").
*** Device Under test #2
Modify DUT#1 by applying a 82k5 ohm pull up resistor from J1,
pin 4 (B_UART0_RX, U15-pin 2, signal 1A) to P8, pin 4 (VDD_3V3B),
effectively creating a voltage divider with existing pull down
resistor R165 (100k ohm) fixing voltage on B_UART0_RX to
3.3V*100k/(82k5+100k)= 1.81V.
*** Device Under Test #3
Modify DUT#1 by applying a 82k5 ohm pull down resistor from J1,
pin 4 (B_UART0_RX, U15-pin 2, signal 1A) to P8, pin 1 (DGND),
thus forming a stronger pull down on B_UART0_RX with resistive
value of 1/(1/100k+1/82k5)= 45k2 ohm
*** Power Supply Unit
 Huawei HW-050200E3W, output 5V 2A, USB A-connector. Danish plug.
 Sourced from Huawei E589 mobile wifi.
*** Power Cable
20 cm no-name USB A male connector to USB Mini-B male connector.
** Test 1 Procedure
Insert PSU into mains socket. Test boot capability of DUT#1 by
inserting the USB A connector into the mains socket adaptor while
keeping the USB Mini-B connector inserted into the BBB. Then verify
that the power led light up, and note whether boot succeeded or
failed by watching if USR0-USR3 lights up indicating boot. Then
remove the A connector from the mains adaptor wait 3 seconds and repeat.
Results can be seen in section Test Results, column Test 1.
** Test 2 Procedure
Repeat Test 1 procedure using DUT#2.
Results can be seen in section Test Results, column Test 2.
** Test 3 procedure
Repeat Test 1 procedure using DUT#3.
Results can be seen in section Test results, column Test 3.
** Interpretation
DUT#1 failure rate= 4 fails/65 boots= *6,2%*
DUT#2 failure rate= 0 fails/50 boots= *0,0%*
DUT#3 failure rate= 3 fails/50 boots= *6.0%*
Test 2 in reference to Test 1 shows that fixing B_UART0_RX to
1.4v using a voltage divider increases the system boot success
rate from 94% to 100%. Though the modification might affect the
functionality of uart0 rx capability.
Test 3 shows that forming a stronger pull down on B_UART0_RX
(100k->45k), dosn't change the failure rate as might be expected.
This suggest that some strong (internal?) signal that a pull
down in itself can't correct is driving the the 75LVC2G241's
1A input sometime during powerup.
** Test results
 | Boot no. | Test 1  | Test 2 | Test 3  |
 |        1 | boot    | boot   | boot    |
 |        2 | boot    | boot   | boot    |
 |        3 | boot    | boot   | boot    |
 |        4 | boot    | boot   | boot    |
 |        5 | boot    | boot   | boot    |
 |        6 | boot    | boot   | boot    |
 |        7 | boot    | boot   | boot    |
 |        8 | boot    | boot   | boot    |
 |        9 | boot    | boot   | boot    |
 |       10 | boot    | boot   | boot    |
 |       11 | boot    | boot   | boot    |
 |       12 | boot    | boot   | boot    |
 |       13 | boot    | boot   | boot    |
 |       14 | boot    | boot   | boot    |
 |       15 | boot    | boot   | boot    |
 |       16 | boot    | boot   | boot    |
 |       17 | boot    | boot   | boot    |
 |       18 | boot    | boot   | boot    |
 |       19 | boot    | boot   | boot    |
 |       20 | boot    | boot   | boot    |
 |       21 | no boot | boot   | boot    |
 |       22 | boot    | boot   | boot    |
 |       23 | boot    | boot   | boot    |
 |       24 | boot    | boot   | boot    |
 |       25 | boot    | boot   | boot    |
 |       26 | boot    | boot   | boot    |
 |       27 | boot    | boot   | boot    |
 |       28 | boot    | boot   | boot    |
 |       29 | boot    | boot   | boot    |
 |       30 | boot    | boot   | boot    |
 |       31 | boot    | boot   | boot    |
 |       32 | boot    | boot   | boot    |
 |       33 | boot    | boot   | no boot |
 |       34 | boot    | boot   | no boot |
 |       35 | boot    | boot   | boot    |
 |       36 | boot    | boot   | boot    |
 |       37 | boot    | boot   | boot    |
 |       38 | no boot | boot   | boot    |
 |       39 | boot    | boot   | boot    |
 |       40 | boot    | boot   | boot    |
 |       41 | boot    | boot   | boot    |
 |       52 | boot    | boot   | boot    |
 |       53 | boot    | boot   | boot    |
 |       44 | boot    | boot   | no boot |
 |       45 | no boot | boot   | boot    |
 |       46 | boot    | boot   | boot    |
 |       47 | boot    | boot   | boot    |
 |       48 | boot    | boot   | boot    |
 |       49 | boot    | boot   | boot    |
 |       50 | boot    | boot   | boot    |
 |       51 | boot    |        |         |
 |       52 | boot    |        |         |
 |       53 | boot    |        |         |
 |       54 | boot    |        |         |
 |       55 | boot    |        |         |
 |       56 | boot    |        |         |
 |       57 | boot    |        |         |
 |       58 | boot    |        |         |
 |       59 | boot    |        |         |
 |       60 | boot    |        |         |
 |       61 | boot    |        |         |
 |       62 | boot    |        |         |
 |       63 | boot    |        |         |
 |       64 | boot    |        |         |
 |       65 | no boot |        |         |
Beaglebone Black periodic boot failure; establishing failure rate and possible cause
Oct 31st, 2014 by miki

I’ve been hit by the “periodic boot failure” issue of the Beaglebone Black (aka BBB) reported by quite a few on the net. For most users this is an inconvenient annoyance, but for people, like me, using the platform in embedded applications, this issue causes a serious stability issue of the whole system, when 100% reliable boot is not achievable.

After having hunches about instability caused by the intermittent experiences during development, where the board was seen failing boot on power on, and not getting much more help from the net than “try the recommended power supply” (which btw. I can’t use because I live in a country where main sockets are non-US, even a bit non-European standard) I decided to make a systematic test to get the basic facts straight.

I settled on trying to establish some reasonable statistics about the error’s frequency on plain BBBs to have a reference against testing whether a theory put forward on the mailinglist (here and here) about the uboot bootloader being confused by noise being interpreted as valid data on UART0_RXD (pin E15) of the AM3358x  (see near U15 page 4, of the BBB REV B schematics) as the cause of the failure.

Results

This is the results (test report detailed below), I’m posting a writeup in the Beagleboard mailinglist (Edit: my post here), so hopefully you’ll find further discussion about this issue there soon.

Failure rates

Plain BBB (DUT#2+3), Element14 & mbest branded

 • DUT#2: Element14 branded: 4 fails/ 120 boots = 1/30 = 3.33%
 • DUT#3: mbest branded: 2 fail / 40 boots = 1/20 = 5.00
 • Overall: 6 fails / 160 boots = 3/80 = 3.75%

Modified BBB (DUT#1), CircuitCo branded

 • U15 removed, pull down on UART0_RXD : 0 fails / 40 boots = 0.00%
 • U15 removed, no pull down on UART0_RX: 0 fails / 40 boots = 0.00%
 • Overall: 0 fails / 80 boots = 0.00%

Interpretation

The two differing Element14 branded BBB products I have access to, but both PCB REV B6, exhibits a somewhat varying boot failure rate. But overall the boards fail to boot in almost 4 of 100 boots.

Investigating the theory relating to noise on UART0_RXD seems to have paid off, as first removing U15 (SN74LVC2G241: Dual Buffer/Driver With 3-State Outputs) for the purpose of adding a pull down on its pad 6 (which is connected to UART0_RXD)  alleviated the problem altogether. But also the experiment of removing the pull down and redo the test, showed that the act of removing U15 itself caused the boot to always succeed.

Unfortunately, in hindsight, I was too quick to grab the soldering iron, because I should have verified and quantized the occurrence of the failure on the actual board being modified. A shame It didn’t occur to me before modification, but I’ll be more than willing to try to remove U15 on DUT#2, which has had the highest failure rate, if discussions prove that it is a reasonable theory of the root cause of the failure. That is why I continued testing it through to 120 boots, to get more samples for improving statistics in the event that I pull U15 from it later.

Effect of removing U15

The success of removing U15 could be caused by the now floating AM3388 input UART0_RXD (pin E15) which presumably has a default weak internal pull up/down (the AM335x TRM says reset value is pad-dependent (register conf_uart0_rxd in Table 9.7 p. 1366 and  Section 9.3.1.50 p. 1420), which I haven’t yet figured out the exact meaning of)  stabilizing the signal

The activity when U15 is in place is somehow exhibited on output 1Y (pin 6) , probably because it is not stable, and thus has an erratic state, during the first moments of the chips power up sequence. This erratic behaviour can in fortunate/unfortunate circumstances be interpreted as valid bits and resulting bytes by the uart rxd cirtcuitry, which also can happen to be latched into the uart fifo rx buffer, waiting for uboot to read them when its code is executed looking for a user interrupt.

I’ll put in the disclaimer on this thesis, that I haven’t yet studied U15 in detail, but it is advertised as both a level converter, ESD protection and power live-insertion/partial-power-down suggesting it does something in reaction to it’s power condition.

Also the recommendation on page 1 of its datasheet; “To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE (active low) should be tied to VCC through a pullup resistor, and OE (active high) should be tied to GND through a pulldown resistor”, seems not to be followed in the BBB circutry, as the OEs are hardwired in to be always active (opposite of the recommendation in the power up/down condition). If this is actually a problem, I need to do further analysis to establish.

Pictures

Detailed test report

(formatted in nice emacs org-mode)

* BBB boot lockup test report

** Device under test #1:
Modified Beaglebone Black produced by CircuitCo (PCB REV B6, serial 007142901445, marked
"beaglebone"+ beagle logo and "beagleboard.org").

Modified by adding hard pulldown resistor on TI AM3358 pin E15 (uart0 rx). Specifically
U15 was removed and terminal pin 6 (1Y=UART0_RX) was shorted to J1 pin 1 through a 82k5
ohm resistor.

** Device under test #2:
Unmodified Beaglebone Black (BBB) produced by Element 14 (PCB REV B6, serial
EM-400524+XA6001961, marked "Element 14").

** Device under test #3:
Unmodified Beaglebone Black (BBB) produced by mbest (PCB REV B6, serial
EM-400441+XA3001688).

** Power supply
Jentec Technologies CF1805-E, output 5V 3A. Danish plug.
Sourced from a D-Link DUB-H7 USB 2.0 HUB.

** Test 1 procedure

Each Beaglebone was tested by consequtively applying power by inserting the 
plug into the mains socket while keeping the DC barrel connector inserted and 
verifying that the power led light up, and then noting whether boot from SD-card 
succeeded or failed. Then removing the PSU from the mains connector waiting 5 
seconds and repeat.

The power supply and SD-card used was the same for all three DUTs.

Results can be seen in section Test 1 results.

** Test 2 procedure

After a short analysis of test 1 results I decided to try to remove the resistor, 
to see if the behavious was restored.

Otherwise test procedure was identical to test 1.
Results can be seen in section Test 2 results.

** Test 1 results (pull down and reference boards)

| Boot no | DUT#1 | DUT#2   | DUT#3   | Note                                  |
|       1 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|       2 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|       3 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|       4 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|       5 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|       6 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|       7 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|       8 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|       9 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      10 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      11 | boot  | no boot | boot    | DUT#2: pwr sw=lock, rst sw=boot       |
|      12 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      13 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      14 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      15 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      16 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      17 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      18 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      19 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      20 | boot  | no boot | boot    | DUT#2:  pwr sw=no boot, rst sw=boot   |
|      21 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      22 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      23 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      24 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      25 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      26 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      27 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      28 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      29 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      30 | boot  | boot    | boot    | DUT#3: pause before comencing test 31 |
|      31 | boot  | boot    | no boot | DUT#3: pwr sw=no boot, rst sw=boot    |
|      32 | boot  | no boot | boot    | DUT#2: pwr sw=no boot, rst sw=boot    |
|      33 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      34 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      35 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      36 | boot  | boot    | no boot | DUT#3: pwr sw=no boot, rst sw=boot    |
|      37 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      38 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      39 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      40 | boot  | boot    | boot    |                                       |
|      41 |       | boot    |         |                                       |
|      42 |       | boot    |         |                                       |
|      43 |       | boot    |         |                                       |
|      44 |       | boot    |         |                                       |
|      45 |       | boot    |         |                                       |
|      46 |       | boot    |         |                                       |
|      47 |       | boot    |         |                                       |
|      48 |       | boot    |         |                                       |
|      49 |       | boot    |         |                                       |
|      50 |       | boot    |         |                                       |
|      51 |       | boot    |         |                                       |
|      52 |       | boot    |         |                                       |
|      53 |       | boot    |         |                                       |
|      53 |       | boot    |         |                                       |
|      54 |       | boot    |         |                                       |
|      55 |       | boot    |         |                                       |
|      56 |       | boot    |         |                                       |
|      57 |       | boot    |         |                                       |
|      58 |       | boot    |         |                                       |
|      59 |       | boot    |         |                                       |
|      60 |       | boot    |         |                                       |
|      61 |       | boot    |         |                                       |
|      62 |       | boot    |         |                                       |
|      63 |       | boot    |         |                                       |
|      64 |       | boot    |         |                                       |
|      65 |       | boot    |         |                                       |
|      66 |       | boot    |         |                                       |
|      67 |       | boot    |         |                                       |
|      68 |       | boot    |         |                                       |
|      69 |       | boot    |         |                                       |
|      70 |       | boot    |         |                                       |
|      71 |       | boot    |         |                                       |
|      72 |       | boot    |         |                                       |
|      73 |       | boot    |         |                                       |
|      74 |       | boot    |         |                                       |
|      75 |       | boot    |         |                                       |
|      76 |       | boot    |         |                                       |
|      77 |       | boot    |         |                                       |
|      78 |       | boot    |         |                                       |
|      79 |       | boot    |         |                                       |
|      80 |       | boot    |         |                                       |
|      81 |       | boot    |         |                                       |
|      82 |       | boot    |         |                                       |
|      83 |       | boot    |         |                                       |
|      84 |       | boot    |         |                                       |
|      85 |       | boot    |         |                                       |
|      86 |       | boot    |         |                                       |
|      87 |       | boot    |         |                                       |
|      88 |       | boot    |         |                                       |
|      89 |       | boot    |         |                                       |
|      90 |       | boot    |         |                                       |
|      91 |       | boot    |         |                                       |
|      92 |       | boot    |         |                                       |
|      93 |       | boot    |         |                                       |
|      94 |       | boot    |         |                                       |
|      95 |       | boot    |         |                                       |
|      96 |       | boot    |         |                                       |
|      97 |       | boot    |         |                                       |
|      98 |       | boot    |         |                                       |
|      99 |       | boot    |         |                                       |
|     100 |       | boot    |         |                                       |
|     101 |       | boot    |         |                                       |
|     102 |       | boot    |         |                                       |
|     103 |       | boot    |         |                                       |
|     104 |       | boot    |         |                                       |
|     105 |       | boot    |         |                                       |
|     106 |       | no boot |         |                                       |
|     107 |       | boot    |         |                                       |
|     108 |       | boot    |         |                                       |
|     109 |       | boot    |         |                                       |
|     110 |       | boot    |         |                                       |
|     111 |       | boot    |         |                                       |
|     112 |       | boot    |         |                                       |
|     113 |       | boot    |         |                                       |
|     114 |       | boot    |         |                                       |
|     115 |       | boot    |         |                                       |
|     116 |       | boot    |         |                                       |
|     117 |       | boot    |         |                                       |
|     118 |       | boot    |         |                                       |
|     119 |       | boot    |         |                                       |
|     120 |       | boot    |         |                                       |

General DUT#3 behaviour: slower boot, pause after power on, and visible delay while 
lighting USRLED1-3 until SD-card boots. Might be caused by a different uboot edition
than DUT#1 and DUT#2.

** Test 2 results (DUT#1 pulldown removed)

| Boot no. | DUT#1 |
|        1 | boot  |
|        2 | boot  |
|        3 | boot  |
|        4 | boot  |
|        5 | boot  |
|        6 | boot  |
|        7 | boot  |
|        8 | boot  |
|        9 | boot  |
|       10 | boot  |
|       11 | boot  |
|       12 | boot  |
|       13 | boot  |
|       14 | boot  |
|       15 | boot  |
|       16 | boot  |
|       17 | boot  |
|       18 | boot  |
|       19 | boot  |
|       20 | boot  |
|       21 | boot  |
|       22 | boot  |
|       23 | boot  |
|       24 | boot  |
|       25 | boot  |
|       26 | boot  |
|       27 | boot  |
|       28 | boot  |
|       29 | boot  |
|       30 | boot  |
|       31 | boot  |
|       32 | boot  |
|       33 | boot  |
|       34 | boot  |
|       35 | boot  |
|       36 | boot  |
|       37 | boot  |
|       38 | boot  |
|       39 | boot  |
|       40 | boot  |
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© 2016 Mikini Services